Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn.

Ngày đăng: 01:55:23 - 16/ 09 /2019

Trong 03 ngày, từ 22 đến 24/8/2019, tại Hòa Bình, Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn toàn Tổng công ty.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Quách Xuân Vinh - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Phạm Quốc Súy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; Nguyễn Thái Hòa - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty; Nguyễn Trọng Vinh - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Công đoàn GTVT Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên UBKT, ủy viên Ban nữ công Công đoàn Tổng công ty và các đồng chí cán bộ chủ chốt Công đoàn các đơn vị.
Các đại biểu của về dự Hội nghị  sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ Công tác Công đoàn
 
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Vinh - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn phải phấn đấu thực hiện tốt. 
 


Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Quách Xuân Vinh - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Phạm Quốc Súy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; Nguyễn Thái Hòa - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty; Nguyễn Trọng Vinh - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Quách Xuân Vinh - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và đồng chí Phạm Quốc Súy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đánh giá cao hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách đối với người lao động; các đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Tổng công ty trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục quan tâm đến đời sống, việc làm CNVCLĐ; làm tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn trong đó tập trung công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục vận động người lao động hăng hái, tích cực thi đua trong lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 6 tháng cuối năm và cả năm 2019; vận động người lao động tiếp tục thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao tiếp, ứng xử theo phương châm “4 xin”, “4 luôn” góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững hơn nữa.
 


Toàn cảnh Hội nghị 
 
Cũng trong thời gian này, Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các đồng chí là cán bộ công đoàn chủ chốt Công đoàn Tổng công ty và các Công đoàn đơn vị trực thuộc các nội dung: Tài chính, Nữ công, Kiểm tra, Thi đua khen thưởng, sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và một số nghiệp vụ công tác khác.
 
Trọng Hiệp - CĐTCT

 

Tin Khác :