LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 09

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ Hai
26/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 09h00 Chủ trì Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 09h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 09h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
Thứ Ba
27/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 08h30 Dự Lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500KV Mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) Hưng Yên   Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Nữ công
14h00 Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Công ty Cổ phần Traphaco CTCP Traphaco   Ban Tuyên giáo - Nữ công
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 09h00 Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Giao thông vận tải và Cục Y tế Giao thông vận tải Bệnh viện GTVT; Cục Y tế Giao thông vận tải   Văn phòng, Ban Tuyên giáo - Nữ công
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 13h30 Dự Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ và các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) của Công đoàn Y tế Việt Nam Công đoàn Y tế Việt Nam    
    Dự Hội nghị tập huấn Phần mềm Kế toán công đoàn phục vụ công tác quyết toán tài chính công đoàn năm 2023 Quảng Ninh   Văn phòng, Bộ phận Tài chính, Ủy ban Kiểm tra
Thứ
28/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 14h00 Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 13h30 Dự Hội nghị triển khai công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Tổng Liên đoàn Trung tâm Hội nghị Công đoàn   Ban Tổ chức - Kiểm tra
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 14h00 Họp Hội nghị phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Cơ quan CĐN    
  14h00 Họp Hội nghị phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Cơ quan CĐN   Các đồng chí Đảng viên
 
Thứ Năm
29/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Sáu
01/03
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Bảy
02/03
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 05h00 Dự Chương trình Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2024) của Công đoàn Bệnh viện Giao thông vận tải Lạng Sơn   Ban Tuyên giáo - Nữ công
Chủ Nhật 03/03