LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 08

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ Hai
19/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Ba
20/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
 
 
 
 
Thứ
21/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
 
Thứ Năm
22/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 13h30 Dự Hội thảo lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; Hướng dẫn tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua trực thuộc Tổng Liên đoàn Nhà khách Tổng Liên đoàn   Ban Tuyên giáo - Nữ công
Thứ Sáu
23/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Bảy
24/02
           
Chủ Nhật 25/02