LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 06

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ Hai
06/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 8h00 Dự buổi bàn giao Cờ luân lưu Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương CĐ Ngân hàng Việt Nam   Ban TG-NC
8h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và phát động phong trào thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam CĐ Ngân hàng Việt Nam   Ban TG-NC
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Ba
07/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị triển khai công tác tổ chức, cán bộ năm 2023 (cả ngày) Khách sạn Công đoàn Việt Nam   Ban ToC-KT
Thứ
08/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 9h00 Chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương trước hạn Hội trường T4 Cơ quan CĐN   Các ủy viên Hội đồng nâng bậc lương trước hạn
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Hội đồng nâng bậc lương trước hạn Hội trường T4 Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Hội đồng nâng bậc lương trước hạn Hội trường T4 Cơ quan CĐN    
Thứ Năm
09/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Sáu
10/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Bảy
11/02
           
Chủ nhật
12/02