LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 05

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ Hai
30/01
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 14h00 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của TCT Công nghiệp tàu thủy Cty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long, TP.Hạ Long    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Ba
31/01
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 14h00 Dự họp giao ban tháng 01/2023 của Bộ GTVT Hội trường 2D, Bộ GTVT    
Thứ
01/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 8h00 Dự buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trung tâm Hội nghị Công đoàn    
14h00 Dự lễ viếng Tượng đài Bắc Sơn và hội nghị chuyên đề "Quan điểm của Đảng, tư tưởng HCM về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam" Lăng Chủ tịch HCM   Ban TG-NC
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Năm
02/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 9h00 Hội ý Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   BTV CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 9h00 Hội ý Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   BTV CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h00 Hội ý Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   BTV CĐN
Thứ Sáu
03/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 9h00 Chủ trì Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 02/2023 Cơ quan CĐN   CBCNV Cơ quan; đại diện Cty Suntravel
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 02/2023 Cơ quan CĐN   CBCNV Cơ quan; đại diện Cty Suntravel
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 02/2023 Cơ quan CĐN   CBCNV Cơ quan; đại diện Cty Suntravel
Thứ Bảy
04/02
           
Chủ nhật
05/02