Hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam

Ngày đăng: 03:19:14 - 03/ 07 /2019

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TLĐ ngày 22/02/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2018, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-CĐN ngày 19/3/2018 về việc tổ chức Tháng công nhân năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.
Hưởng ứng chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn GTVT Việt Nam về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018. Các cấp công đoàn trong Ngành đã phát động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để người lao động có “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội  X Công đoàn GTVT Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Nhân dịp này, nhằm chăm lo đời sống CNVCLĐ, đặc biệt là quan tâm đến những đoàn viên công đoàn bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, khó khăn về nhà ở, Công đoàn GTVT Việt Nam và Quỹ Xã hội- từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã hỗ trợ 35 CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, khánh thành và bàn giao 04 nhà mái ấm công đoàn, hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành với tổng số tiền hỗ trợ 157 triệu đồng. Tiếp tục hưởng ứng Tháng Công nhân, Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ CNVCLĐ trong Ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp trong thời gian tới.
Một số hình ảnh hoạt động nhân Tháng Công nhân năm 2018:


Đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao nhà mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ 


Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam trao nhà mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ 


Đồng chí Đỗ Nga Việt thăm hỏi CNVCLĐ và cán bộ hưu trí ngành GTVT đang điều trị bệnh

 
Ban Chính sách - Pháp luật

Tin Khác :