Ngành Giao thông vận tải tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BCĐTƯ ngày 24/01/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ, Hướng dẫn số 357/HD-TLĐ ngày 08/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 trong các cấp công đoàn. Sáng ngày 09/5/2018, Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018, tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Khu kinh tế Đình Vũ, thành phố Hải Phòng; với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.
Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện các bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, Xây dựng; đại diện Lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành của thành phố Hải Phòng, cùng đại diện các cục, vụ, viện, các Tổng công ty, các doanh nghiệp ngành GTVT và hơn 400 CNVC, lao động trực tiếp ngành GTVT tại Thành phố Hải Phòng.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông phát biểu phát động Tháng hành động về ATVSLĐ

 
Tại Buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp công đoàn và người lao động trong ngành GTVT sau lễ hưởng ứng Tháng hành động này cần tập trung và quyết liệt thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 tích cực, phù hợp hiệu quả nhất và chúc những người lao động trên công trường, nhà máy sản xuất, dự án xây dựng thực hiện tốt khẩu hiệu: “An toàn để sản xuất” và “Sản xuất phải an toàn”.


Đồng chí Đỗ Nga Việt phát động thi đua hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018

 
Cũng tại Lễ hưởng ứng, thay mặt các cấp công đoàn trong ngành, Đồng chí Đỗ Nga Việt đã phát động thi đua trong CNVCLĐ ngành GTVT hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018, yêu cầu các cấp công đoàn trong Ngành phối hợp với chuyên môn liên quan thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo, nâng cao nhận thức cho người lao động về ATVSLĐ-PCCN, gắn với việc tuyên truyền, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông; nâng cao việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; duy trì chế độ tự kiểm tra hàng ngày tại công trường, đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ... Đồng chí tin tưởng với sự nỗ lực cố gắng, trách nhiệm từ người lao động đến các cấp công đoàn và chuyên môn thì An toàn vệ sinh lao động, An toàn giao thông luôn đồng hành cùng mỗi chúng ta.
Trước đó, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Bộ GTVT; Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cũng đã có bài phát biểu về tình hình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ và công tác kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các loại máy, thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT, tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị…
Một số hình ảnh tại Buổi lễ:Ban Chính sách - Pháp luật

 
 

Tin Khác :