Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức thành công rực rỡ Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày đăng: 06:07:40 - 04/ 06 /2018

Từ ngày 29-30/5, tại Hà Nội Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự và chỉ đao Đại hội có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT. Dự Đại hội có 233 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 70.000 cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ của 66 công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc.
 
Trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội (29/5), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã phát biểu ý kiến chỉ đạo. 
Tại Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá, nhiệm kỳ 2013 - 2018 vừa qua, các cấp CĐ GTVT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua và có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Công tác xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, CĐ tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh đạt một số kết quả. Việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và NLĐ được quan tâm.


 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương,
đánh giá cao những kết quả, thành tích mà đội ngũ CNVCLĐ và CĐ GTVT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Bùi Văn Cường nhận định, trong 5 năm tới, dự báo tình hình sẽ còn nhiều thay đổi. Tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động sâu sắc đến đời sống thế giới, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia. Đây là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặc biệt là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sẽ có tác động trực tiếp đến CĐ Việt Nam.
NLĐ có thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; tổ chức và hoạt động của CĐ tiệm cận nhiều hơn với các tiêu chuẩn quốc tế; quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp; yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức CĐ ngày càng cao.
Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tổ chức CĐ cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động.
Do đó, đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số vấn đề để Đại hội cùng trao đổi, thảo luận và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023:
- Các cấp CĐ cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến lao động và CĐ.
Bên cạnh đó cần thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Làm tốt công tác thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường  cùng lãnh đạo Bộ GTVT, CĐ GTVT VN
giao lưu với các đại biểu tham dự Đại hội X CĐ GTVT VN

 
- Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức CĐ trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tích cực, chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ, chú trọng lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị mà tổ chức CĐ mang lại cho người đoàn viên; phát triển lợi ích cho đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi đoàn viên, từng bước làm rõ tạo sự khác biệt về lợi ích đối với NLĐ là đoàn viên CĐ và NLĐ chưa phải là đoàn viên CĐ. Cần có nhiều hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên CĐ phù hợp với đặc thù của Ngành, của đơn vị.
- Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận thông tin phản ánh từ đoàn viên, NLĐ, kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, khó khăn về đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ. Xây dựng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, công nhân, lao động; chuẩn bị lực lượng và nguồn lực tuyên truyền đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành. Phong trào thi đua phải phù hợp với từng loại hình CĐ cơ sở; tạo sự đổi mới, và động lực thực sự trong phong trào; tôn vinh, khen thưởng kịp thời, thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, NLĐ hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.Các đại biểu về dự Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam
 
Cần sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí vào BCH
"Để hoạt động của tổ chức CĐ thật sự hiệu quả, các cấp CĐ GTVT phải tập trung ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2018-2023: Một là, Thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên bảo vệ NLĐ.
Hai là, Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ CĐ phải giỏi, ngang tầm nhiệm vụ.
Ba là, Đổi mới phương thức hoạt động CĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả: CĐ đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân lao đông; đồng thời xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để CĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Ba đột phá này phải được cụ thể hóa bằng đề án để có các giải pháp khả thi sau đó" – Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Tại phiên thứ hai buổi sáng (30/5) đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chia sẻ: “Bản thân tôi là đoàn viên công đoàn, tôi nhận thấy vai trò của Công đoàn ngành GTVT rất quan trọng, hoạt động công đoàn đóng góp tích cực vào thành công của ngành GTVT. Cán bộ, đoàn viên công đoàn đã đồng hành, tham gia xuyên suốt, thúc đẩy sự phát triển của ngành và góp phần phát triển đất nước.”

 


Đ/c Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đến dự và phát biểu tại Đại hội
 
Bộ trưởng cho rằng, thời gian qua, ngành GTVT trải qua giai đoạn khó khăn, nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông lớn nhưng vốn ngân sách hạn hẹp nên phải tập trung huy động vốn bên ngoài, nguồn vốn từ xã hội hóa. Công trình, dự án ít nên ảnh hưởng đến việc làm, đời sống CBCNV, nhất là các đơn vị xây lắp, tư vấn. Hoạt động vận tải nhiều thăng trầm, sự xuất hiện nhiều loại hình mới khiến vận tải truyền thống nhiều khó khăn. TNGT còn diễn biến phức tạp dù dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, ngành GTVT triển khai nhiều giải pháp, xây dựng nhiều phong trào tuyên truyền, TNGT đã giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.
Khó khăn vậy nhưng thành tích của ngành đạt được cũng rất lớn. Hạ tầng giao thông có nhiều công trình là biểu tượng, ghi dấu ấn như đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, cầu Cao Lãnh… Công tác xây dựng thể chế pháp luật cũng đã có những kết quả tốt, xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm  pháp luật. Giao thông vận tải thông suốt, thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.
Trong những thành tích đó, các cấp Công đoàn ngành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình là bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên, đồng hành cùng cơ quan đơn vị; Chú trọng quan tâm, chăm sóc, nâng cao lợi ích, đời sống cho đoàn viên. Đồng thời triển khai nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất… Công đoàn ngành đã rất chủ động, tích cực, vừa thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn vừa thể hiện trách nhiệm của mình.
Về nhiệm vụ giai đoạn tới, Bộ trưởng đề nghị Công đoàn phối hợp cùng Bộ quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đoàn viên những chủ trương, Nghị quyết của các cấp. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải là một tuyên truyền viên hiểu biết để vận động, tuyên truyền CBCNV cũng như chăm lo đời sống người lao động. Tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện, nhất là hỗ trợ, chia sẻ với người lao động khó khăn và hoạt động tri ân các cựu TNXP.
“Tôi mong rằng và tin tưởng các đồng chí cán bộ công đoàn GTVT VN khóa mới sẽ hoạt động mạnh mẽ và thành công hơn nữa.”, Bộ trưởng nói.

 


Các đại biểu thống nhất biểu quyết  thống nhất mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ chủ yếu của
Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ X (2018 - 2023
)

 
Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt cho biết, nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn GTVT Việt Nam đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, chủ động tích cực tham gia các chương trình công tác của Bộ GTVT, nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động VN, nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, đặt trọng tâm công tác vào việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với thực tiễn, với phương châm “Hướng về cơ sở, vì người lao động”. Tích cực tham gia sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, động viên, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau cổ phần hóa; chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan quản lý thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở…
Hàng năm, Công đoàn GTVT Việt Nam đã phối hợp với Bộ GTVT tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên CNVCLĐ phát huy truyền thống “Dũng cảm - Thông minh - Sáng tạo”, “Đi trước mở đường”của ngành. Tổ chức công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, CNVC-LĐ…
Trước đó, báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, nhiệm kỳ 2013-2018, trên tinh thần “Đổi mới, quyết liệt hành động vì lợi ích của đoàn viên và người lao động”, Công đoàn GTVT Việt Nam và các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ và 8 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội IX đã đề ra. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của Tổng LĐLĐ VN. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (18/11/1966 - 18/11/2016), Công đoàn GTVT Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Công đoàn GTVT VN bức trướng:
“Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 đổi mới, dân chủ, đoàn kết,
trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa ngành GTVT và đất nước”.

 
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại các đơn vị luôn được quan tâm. Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức lễ phát động An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm trên các công trường; Tăng cường kiểm tra việc thực chế độ chính sách và công tác an toàn vệ sinh lao động; Điều kiện làm việc, nhà ở, tiện nghi sinh hoạt của người lao động tại các công trường đã được quan tâm hơn.
Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ có nhiều đổi mới; Thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền văn hóa giao thông, vận động CNVCLĐ gương mẫu chấp hành pháp luật về ATGT, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công đoàn ngành đã phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp với phương châm “4 xin”, “4 luôn”, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 2/2014. Quỹ đã trực tiếp tiếp nhận 177,427 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành; Kịp thời hỗ trợ trên 120 tỷ đồng xây dựng “Mái ấm công đoàn”, “Nhà tình nghĩa”, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho cựu thanh niên xung phong, CNLĐ và các đối tượng chính sách…BCH Công đoàn GTVT VN khóa X ra mắt tại Đại hội
 
Đại hội đã bầu được 35 cán bộ công đoàn vào BCH Công đoàn GTVT VN khóa X. Chiều nay, BCH sẽ họp phiên đầu tiên, bầu Ban thường vụ gồm 9 người, trong đó ban lãnh đạo Công đoàn gồm một Chủ tịch và ba Phó Chủ tịch.
BCH Công đoàn GTVT VN đã tiến hành bầu BTV và lãnh đạo Công đoàn GTVT VN. Ông Đỗ Nga Việt tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch; 3 Phó Chủ tịch gồm các ông: Lê Ngọc Minh (Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN khóa IX), Quách Xuân Vinh (Trưởng ban Tổ chức Công đoàn GTVT VN khóa IX), Phạm Hoài Phương  (Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn GTVT VN khóa IX).

 
BTG - TH