Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức học tập và triển khai Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng

Ngày 30/11/2018, tại Hà Nội, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức học tập và triển khai Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, các đồng chí trong BCH Đảng ủy Cơ quan và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam thông báo kế hoạch học tập , quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng đến toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại đảng ủy Cơ quan công đoàn GTVT Việt Nam gồm các nội dung sau:
1. Qui định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương.
2. Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 22 tháng 10 năm 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
3. Thông qua nội dung cơ bản Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
4. Kết luận số 37- KL/TW ngày 17 tháng 10 năm 2018 về tình hình kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Cũng tại Hội nghị đồng chí Quách Xuân Vinh, Ủyviên BCH Đảng ủy, phụ trách công tác tổ chức Đảng hướng dẫn các nội dung chính trong việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 theo qui định.Đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên BCS Đảng Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng đến toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại đảng ủy Cơ quan công đoàn GTVT Việt Nam
 
Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo

Tin Khác :