150 công nhân lao động được vinh danh tại Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2018

Ngày đăng: 09:51:01 - 29/ 08 /2019

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị Biểu dương CNLĐ xuất sắc, tiêu biểu năm 2018.
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trần Thanh Hải; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, cùng sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Khối thi đua 11 công đoàn ngành Trung ương, 9 công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong ngành và 150 CNLĐ xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho hơn 10 vạn CNLĐ.
 


Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trần Thanh Hải
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trần Thanh Hải chia sẻ những khó khăn của ngành GTVT trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT, khó khăn về việc làm, đời sống, ảnh hưởng rất lớn tới một bộ phận người lao động và phong trào thi đua của toàn ngành. Tuy nhiên, Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Hàng không đã phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, vận động toàn thể cán bộ, CNVCLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành GTVT đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ GTVT phát động đã được cụ thể hoá phù hợp với từng lĩnh vực trong ngành, được CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Phó chủ tịch TLĐLĐVN, Trần Thanh Hải đề nghị Công đoàn GTVT Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam tập trung làm tốt các nội dung sau đây:
Một là, các Công đoàn GTVT cần tranh thủ sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Lãnh đạo Bộ GTVT, Lãnh đạo TCT Hàng không Việt Nam chủ động phối hợp tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua năm 2019 với mục tiêu:“Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm” thành phong trào thi đua cụ thể, được phát động bám sát với tình hình thực tế của đơn vị.
Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua khen thưởng; coi thi đua khen thưởng là một trong những biện pháp tích cực, là động lực để động viên khích lệ mọi người làm việc có hiệu quả, có trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo ổn định đời sống và tăng thu nhập cho NLĐ; tiếp tục chăm lo thực hiện tốt lợi ích cho đoàn viên: tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, bữa ăn ca, BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ… Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, nêu cao vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thực hiện tốt kế hoạch thực hiện chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần phát triển ngành bền vững.
Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất; tiếp tục duy trì tổ chức hội nghị biểu dương CNLĐ hàng năm; động viên CNVCLĐ thi đua học tập, nâng cao trình độ, học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập. Trong công tác thi đua khen thưởng phải xây dựng tiêu chuẩn bình xét khen thưởng cho phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm riêng của từng ngành, từng đơn vị để đảm bảo nguyên tắc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng. Theo dõi kiểm tra phát hiện kịp thời những nhân tố mới, xây dựng điển hình tiên tiến; đúc rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng; khen thưởng, động viên kịp thời để khích lệ được CNVC-LĐ nỗ lực lao động, sáng tạo, hun đúc niềm tự hào về kết quả lao động và khát khao làm việc ngày càng tốt hơn của người lao động. Đề cao yêu cầu chỉ huy và hợp tác trong thi đua, trong đó phong trào “Lao động sáng tạo” cần được nhanh chóng hướng tới mục tiêu “chuỗi lao động sáng tạo”, tập hợp các nhà sáng tạo ở các bộ phận khác nhau, tạo nên sản phẩm chung có tầm vóc lớn…

 


Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, đánh giá cao việc các Công đoàn GTVT đã đi đầu vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong Ngành tích cực hưởng ứng các phong trào “Thi đua lao động sản xuất”, thi đua xây dựng “Văn hóa giao thông”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Văn hóa công sở, Văn hóa doanh nghiệp” với phương châm 4 xin - 4 luôn, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, vận động xây dựng quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam... Các phong trào thi đua đã có sức lan tỏa, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất - kinh doanh, an toàn giao thông, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của công nhân, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải với toàn thể xã hội. Thay mặt Bộ GTVT, thứ trưởng Đông đề nghị Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT, các cơ quan, đơn vị trong ngành tập trung làm tốt các công việc sau đây:
1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 15/4/2014 của Bộ Chính trị, thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác Thi đua khen thưởng trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản về công tác Thi đua khen thưởng, gắn kết với các hoạt động thi đua lao động sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực. Thực hiện tốt phong trào “Văn hóa giao thông” và hưởng ứng lời kêu gọi “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.
3. Tập trung, đôn đốc, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Ngành; phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng đặc thù trong từng lĩnh vực một cách thiết thực làm cho thi đua thực sự là nguồn động lực mạnh mẽ, tham gia quản lý thúc đẩy SXKD, nâng cao đời sống của người lao động.
4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhận rộng điển hình tiến tiến.
5. Nâng cao chất lượng đăng ký thi đua gắn liền với nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch thi đua, kế hoạch trong công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề ngay từ đầu năm.

 


Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, năm 2018, cán bộ, CNVCLĐ  ngành  GTVT đã tích cực tham gia phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo; qua phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nhiều công trình, sản phẩm tiêu biểu được gắn biển. Qua các phong trào thi đua năm 2018 xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình tiên tiến, xuất sắc, được Nhà nước, Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng.Tại hội nghị này, ghi nhận biểu dương và tôn vinh 150 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho 10 vạn CNVCLĐ, là những bông hoa đầy sắc hương, toả ngát tinh thần yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là những tấm gương sinh động nhất, đầy lòng nhiệt huyết lôi cuốn hàng vạn CNVCLĐ ngày đêm miệt mài làm việc, đã và đang cống hiến công sức trí tuệ của mình, góp phần xây dựng ngành và đất nước ngày một phát triển.

Tại Hội nghị có 60 CNLĐ được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, 90 CNLĐ được Công đoàn GTVT Việt Nam tặng Bằng khen.

 


Phó Chủ tịch TLĐLĐVN, Trần Thanh Hải và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông
tặng BK TLĐ cho 60 CNLĐ
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam  và đ/c Dương Chí Thành
Bí thư ĐU, TGĐ TCT Hàng không VN tặng BK CĐN cho 90 CNLĐ

 
Trước đó lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty hàng không Việt Nam cùng 150 đại biểu đã làm lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Trưởng ban tổ chức hội nghị báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhCác đồng chí lãnh đạo cùng 150 Đại biểu về dự hội nghị chụp ảnh trước Bảo tàng Hồ Chí Minh 

 
Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo