LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 23

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ Hai
05/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 13h00 Dự Đại hội Công đoàn Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lần II, nhiệm kỳ 2023-2028 TP.Hồ Chí Minh   Ban ToC-KT
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Ba
06/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 14h00 Duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty CP Phương Thành Cơ quan CĐN   Đại diện các Ban CĐN
  8h00 Dự Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Nghị định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở Nhà khách TLĐ   Trưởng ban CSPL&QHLĐ
Thứ
07/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 14h00 Họp triển khai một số nội dung công tác của Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   HĐ QLQ, Ban GĐ, các đ/c Trưởng ban Qũy
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 14h00 Họp triển khai một số nội dung công tác của Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   HĐ QLQ, Ban GĐ, các đ/c Trưởng ban Qũy
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Dự cuộc họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm hành chính các cá nhân liên quan theo Kết luận số 1758-KL/TTCP Phòng 7A, Bộ GTVT    
14h00 Họp triển khai một số nội dung công tác của Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   HĐ QLQ, Ban GĐ, các đ/c Trưởng ban Qũy
Thứ Năm
08/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 14h00 BTV Công đoàn GTVT Việt Nam làm việc với Đảng ủy Bộ GTVT Cơ quan CĐN   BTV CĐN, Phó CVP
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 14h00 BTV Công đoàn GTVT Việt Nam làm việc với Đảng ủy Bộ GTVT Cơ quan CĐN   BTV CĐN, Phó CVP
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 14h00 BTV Công đoàn GTVT Việt Nam làm việc với Đảng ủy Bộ GTVT Cơ quan CĐN   BTV CĐN, Phó CVP
 Thứ Sáu
09/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 7h30 Dự Hội nghị biểu dương và trao giải cuộc thi ảnh "Nét đẹp CĐ và NLĐ ngành Y tế" lần thứ 5 Trung tâm Hội nghị CĐVN    
14h00 Dự Đại hội Công đoàn Ban Quản lý dự án hàng hải lần thứ VIII TP.Hải Phòng   Ban ToC-KT, Ban TG-NC
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 14h00 Dự Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Cung ứng nhựa đường khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 Trụ sở Công ty   Ban ToC-KT
Thứ Bảy
10/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 8h30 Dự Đại hội Công đoàn Công ty CP Đầu tư và XDGT Phương Thành, nhiệm kỳ 2023-2028 Cty CP BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ   Ban TG-NC, Ban ToC-KT, Ban CSPL, Văn phòng, Phó CVP
Chủ nhật
11/6