LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 23

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm TP tham dự
Thứ Hai
03/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 09h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan
Công đoàn ngành
Đồng chí
Chánh Văn phòng
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 09h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan
Công đoàn ngành
Đồng chí
Chánh Văn phòng
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 09h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan
Công đoàn ngành
Đồng chí
Chánh Văn phòng
Thứ Ba
04/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan
Công đoàn ngành
 
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 08h00 Dự Hội nghị lấy ý kiến Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tập trung nguồn lực thực hiện chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới”. Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan
Công đoàn ngành
 
Thứ
05/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 09h00 Chủ trì Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tháng 6/2024 Cơ quan Công đoàn ngành Cán bộ, nhân viên cơ quan; đại diện lãnh đạo Công ty Suntravel
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 08h00 Dự mô đun 2, lớp 2 tập huấn kiến thức, kỹ năng thương lượng tập thể về tiền lương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 09h00 Dự Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tháng 6/2024 Cơ quan Công đoàn ngành Cán bộ, nhân viên cơ quan; đại diện lãnh đạo Công ty Suntravel
 
Thứ Năm
06/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan
Công đoàn ngành
 
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 08h00 Dự mô đun 2, lớp 2 tập huấn kiến thức, kỹ năng thương lượng tập thể về tiền lương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan
Công đoàn ngành
 
Thứ Sáu
07/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 09h00 Dự Buổi làm việc với Công đoàn Vận tải Quốc tế (International Transport Workers’ Federation) Cơ quan
Công đoàn ngành
Các đ/c UV Ban Thường vụ CĐN, Q.Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 08h00 Dự Hội nghị lấy ý kiến Chương trình “Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 - 2028” Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 09h00 Dự Buổi làm việc với Công đoàn Vận tải Quốc tế (International Transport Workers’ Federation) Cơ quan
Công đoàn ngành
Các đ/c UV Ban Thường vụ CĐN, Q.Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra
Thứ Bảy
08/6
         
Chủ Nhật 09/6