LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 14

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ Hai
01/04
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 09h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan Công đoàn ngành   Đồng chí Chánh Văn phòng
10h00 Họp Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện mở rộng Cơ quan Công đoàn ngành   Ban Giám đốc, Trưởng các ban Quỹ Từ thiện
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 09h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan Công đoàn ngành   Đồng chí Chánh Văn phòng
10h00 Họp Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện mở rộng Cơ quan Công đoàn ngành   Ban Giám đốc, Trưởng các ban Quỹ Từ thiện
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 09h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan Công đoàn ngành   Đồng chí Chánh Văn phòng
10h00 Họp Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện mở rộng Cơ quan Công đoàn ngành   Ban Giám đốc, Trưởng các ban Quỹ Từ thiện
14h00 Họp Giao ban Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải    
Thứ Ba
02/04
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Thứ
03/04
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 14h30 Chủ trì Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tháng 4/2024 Cơ quan Công đoàn ngành   Cán bộ, nhân viên cơ quan; đại diện lãnh đạo Công ty Suntravel
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 08h00 Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 14h30 Dự Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tháng 4/2024 Cơ quan Công đoàn ngành   Cán bộ, nhân viên cơ quan; đại diện lãnh đạo Công ty Suntravel
 
Thứ Năm
04/04
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Thứ Sáu
05/04
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Thứ Bảy
06/04
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông    
Chủ Nhật 07/04 Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông