LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 49

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49
 
 
Thứ - ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
30/11
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 3
01/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự họp giao ban công tác tháng 11/2020 của Bộ GTVT Phòng họp 2D, Bộ GTVT    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
02/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Khảo sát công tác thi đua Khối các Công đoàn ngành Trung ương CĐ TCT Quản lý bay VN   Đại diện lãnh đạo các Ban CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Khảo sát công tác thi đua Khối các Công đoàn ngành Trung ương CĐ TCT Quản lý bay VN   Đại diện lãnh đạo các Ban CĐN
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h30 Khảo sát công tác thi đua Khối các Công đoàn ngành Trung ương CĐ TCT Quản lý bay VN   Đại diện lãnh đạo các Ban CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Khảo sát công tác thi đua Khối các Công đoàn ngành Trung ương CĐ TCT Quản lý bay VN   Đại diện lãnh đạo các Ban CĐN
Thứ 5
03/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 15h00 Chủ trì Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn GTVT Việt Nam với LĐLĐ Thành phố Hải Phòng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 15h00 Dự Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn GTVT Việt Nam với LĐLĐ Thành phố Hải Phòng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 15h00 Dự Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn GTVT Việt Nam với LĐLĐ Thành phố Hải Phòng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 15h00 Dự Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn GTVT Việt Nam với LĐLĐ Thành phố Hải Phòng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Thứ 6
04/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
05/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội V Công đoàn TCT CN Ô tô VN Khách sạn Khu sinh thái Mường Thanh    
Chủ nhật
06/12