LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 16

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ Hai
15/4
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 09h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan Công đoàn ngành   Đồng chí Chánh Văn phòng
14h00 Thực hiện Kế hoạch làm việc để nắm bắt tình hình, giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy   Các Trưởng ban, Chánh Văn phòng
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 09h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Cơ quan Công đoàn ngành   Đồng chí Chánh Văn phòng
Thứ Ba
16/4
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Thứ
17/4
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 08h30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, giao ban công tác công đoàn quý I/2024 và thông tin chuyên đề của Công đoàn Cơ quan Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải   Lãnh đạo Ban Tổ chức - Kiểm tra
  Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
 
Thứ Năm
18/4
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024      
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024      
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024      
Thứ Sáu
19/4
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông    
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan Công đoàn ngành    
Thứ Bảy
20/4
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông    
Chủ Nhật 21/4 Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh 2024 Hà Đông