LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 38

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ Hai
18/9
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 8h30 Chủ trì họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Hội trường tầng 4, CĐN   Các đ/c Trưởng ban, bộ phận
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Hội trường tầng 4, CĐN   Các đ/c Trưởng ban, bộ phận
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Hội trường tầng 4, CĐN   Các đ/c Trưởng ban, bộ phận
14h00 Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN và tài chính công đoàn năm 2023 của Công đoàn Công ty CP Traenco Cơ quan CĐN   Các thành viên đoàn kiểm tra
Thứ Ba
19/9
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 9h30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 Bộ GTVT    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
 
Thứ
20/9
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 7h30 Dự Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 TP.Ninh Bình    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Năm
21/9
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
 Thứ Sáu
22/9
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 8h00 Dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 Tòa nhà Ocean Park, Đống Đa, HN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Bảy
23/9
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 7h30 Dự Hội thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” và “Kỹ năng lái xe Mô tô giỏi – An toàn” năm 2023 trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội Sở Tư pháp Hà Nội    
Chủ nhật
24/9