CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày đăng: 02:04:42 - 07/ 04 /2023

Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-CĐN ngày 12/7/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chiều ngày 24/3/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Ban Quản lý dự án Đường sắt đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Vũ Hồng Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Đường sắt
 


Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
tặng Bằng khen cho tập thể Công đoàn Ban QLDA Đường sắt 
 
Theo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 cho thấy:
Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ban QLDA Đường sắt, luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam, Đảng uỷ Ban, sự phối hợp của Đoàn thanh niên nên các hoạt động công đoàn và phong trào CBVC ngày một phát triển, thu hút đông đảo CBVC tích cực tham gia trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Ban là một trong những đơn vị có bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý thực hiện dự án sử dụng vốn trong nước và vốn ODA với nhiều nguồn vốn khác nhau (ADB, ADF, JICA, KFW, Trung Quốc), được Bộ GTVT tin tưởng giao quản lý nhiều dự án thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt và đã hoàn thành nhiều dự án lớn đạt chất lượng, tiến độ yêu cầu theo quy định. Đơn vị là một tập thể đoàn kết, hiệu quả công việc cao, cơ cấu phòng ban phù hợp với quy định của Bộ GTVT, mô hình hoạt động linh hoạt, hợp lý. CBVC, đoàn viên công đoàn của Ban có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và tràn đầy nhiệt huyết, đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng phong trào CBVC và hoạt động Công đoàn. Bộ máy tổ chức của Công đoàn Ban gồm: 01 Chủ tịch; 02 Phó Chủ tịch; 04 Uỷ viên BCH; 01 Chủ nhiệm UBKT; 02 Uỷ viên UBKT. Tổng số đoàn viên: 120 người;  Công đoàn có: 09 Tổ công đoàn trực thuộc, trong đó 04 Tổ là các phòng Nghiệp vụ, 05 Tổ là các phòng Điều hành dự án.
BCH Công đoàn đã tích cực tham gia cùng chuyên môn tìm mọi giải pháp thích hợp để không ngừng nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, tạo điều kiện để CBVC, đoàn viên yên tâm cống hiến, phát huy năng lực và trí tuệ gắn bó lâu dài với sự nghiệp của Ban và của Ngành. Đồng thời thực hiện tốt việc tuyên truyền và thực hiện pháp luật Lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho CBVC, NLĐ, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, phòng chống Covid-19, đảm bảo các chế độ chính sách cho CBVC, NLĐ và đoàn viên công đoàn. Thu nhập của Ban trong nhiệm kỳ vừa qua tương đối ổn định. Thu nhập bình quân đạt: 8,5 triệu đồng/người/tháng.

 


Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ, BCH Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBVC; tham gia kiểm tra giám sát và phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, CBVC góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, xây dựng công đoàn vững mạnh. Các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc được duy trì có hiệu quả cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ban. Công đoàn đã giữ vững và đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các tổ công đoàn với chỉ tiêu cụ thể rõ ràng; có tổ chức sơ kết, tổng kết để bình chọn tổ, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.
 


Đ/c Vũ Hồng Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Đường sắt phát biểu tại Đại hội
 
Về đời sống Cán bộ CNV ổn định, các chế độ chính sách, tiền lương, tiền hỗ trợ các ngày lễ tết, các chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kịp thời. Điều kiện làm việc được quan tâm từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc tốt hơn. Thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thăm hỏi, động viên chia sẻ kịp thời các gia đình CB, CNV  trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp theo phương châm  “4 xin”, “4 luôn”, tạo dựng hình ảnh đẹp của CB, CNV ngành GTVT trong xã hội.
Duy trì, tổ chức tốt các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao đã được đông đảo CB, CNV tham gia, tạo sự gắn kết giữa các phòng, các đơn vị, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.
 
 

Đ/c Mai Minh Việt, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA Đường sắt báo cáo tại Đại hội
 
 Một số mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028
 Mục tiêu chung: Vì việc làm, đời sống, dân chủ và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, đoàn viên công đoàn; xây dựng đội ngũ CBVC và tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi kế hoạch được giao hằng năm của Ban.
Phương hướng: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đơn vị; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý dự án của Ban; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển vì đoàn viên và người lao động".

 


Ảnh Đại hội
 
Các chỉ tiêu chủ yếu.
Phối hợp với chuyên môn:
- 100% CBVC có việc làm và thu nhập ổn định; Thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.
- 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 2% đạt danh hiệu CSTĐ từ cấp Ngành trở lên.
- Đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến KHKT; phấn đấu mỗi phòng có 02 sáng kiến/1năm.
- 100% CBVC ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, được kết nạp vào tổ chức Công đoàn
Chỉ tiêu của BCH Công đoàn:
- 100% cán bộ công đoàn từ Tổ trưởng trở lên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.
- Phấn đấu cả nhiệm kỳ có từ 25 đến 30 đoàn viên công đoàn trở lên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng để Đảng bộ xem xét kết nạp vào Đảng.
- 90% tổ công đoàn xuất sắc, không có tổ công đoàn yếu kém; Công đoàn Ban được xếp loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ trở lên.
- Từ 90 % trở lên Nữ CBVC đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- đảm việc nhà. 100% gia đình đạt chuẩn mực “No ấm, bình đảng, tiến bộ, hạnh phúc”. Ban nữ công được xếp loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ trở lên;
- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các đợt kiểm tra đồng cấp hàng năm; Phấn đấu 100% tổ Công đoàn được kiểm tra hàng năm.
- Thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt 100% số phải thu; Chi đúng mục đích, tiết kiệm chi; Thực hiện công tác kế toán bằng phần mềm kế toán Công đoàn cơ sở bằng phần mềm kế toán Công đoàn cơ sở.
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu 07 đồng chí ủy viên vào Ban Chấp hành Công đoàn Ban QLDA đường sắt, nhiệm kỳ 2023 – 2028; quá trình tổ chức rất trang trọng, nghiêm túc, chu đáo, an toàn, hiệu quả, đạt kế hoạch đề ra.

 


Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
cùng lãnh đạo Ban QLDA tặng hoa chức mừng các đồng chí trúng cử BCH nhiệm kỳ 2023-2028

 


Đ/c Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
cùng lãnh đạo Ban QLDA tặng hoa chức mừng các đồng chí thôi tham gia BCH.


 
BanTGNC
 

Tin Khác :