Các kỳ đại hội

Các đồng chí chủ tịch công đoàn

Hồ Sĩ Ngợi

Từ năm 1969 - 1972

Nguyễn Văn Bút

Từ năm 1972 - 1974

Nguyễn Minh Đức

Từ năm 1974-1978

Đoàn Lương

Từ năm 1978 - 1987

Nguyễn Thục

Từ năm 1987 - 1993

Vũ Minh Tâm

Từ năm 1993 - 2003

Phạm Tăng Lộc

Từ năm 2003-2004

Tạ Đăng Mạnh

Từ năm 2004 - 2013

Đỗ Nga Việt

Từ năm 2013 đến nay

 

Các đồng chí phó chủ tịch công đoàn

Liều Thọ Hải

Từ năm 1966 - 1973

Phạm Lưu

Từ năm 1974 - 1983

Nguyễn Khắc Phùng

Từ năm 1978 - 1987

Nguyễn Đình Lượt

Từ năm 1979 - 1987

Vũ Minh Tâm

Từ năm 1987 - 1993

Trần Văn Toa

Từ năm 1993 - 1997

Cao Thị Hổng

Từ năm 1997 - 2003

Nguyễn Minh Đức

Từ năm 1998 - 2003

Tạ Đăng Mạnh

Từ năm 1998 - 2004

Đào Văn Bửu

Từ năm 2002 - 2012

Đào Đức Cảnh

Từ năm 2003 - 2007

Phạm Đình Ngưu

Từ năm 2007 - 2008

Nguyễn Văn Toản

Từ năm 2008 - 2015

Phạm Chi Dân

Từ năm 2012 đến nay

Nguyễn Thị Thu Thủy

Từ năm 2013 đến nay

 

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ I(1974-1978)


Từ ngày 01 đến 04/7/1974, Đại hội I Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức thành công tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Khóa I gồm 37 Đồng chí. Đồng chí Lê Minh Đức, Anh hung Lao động, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt được bầu giữ chức vụ Thư ký Công đoàn GTVT Việt Nam (bán chuyên trách). Đồng chú Phạm Lưu, chủ tịch Công đoàn Vận tải Ô tô Việt Nam được bầu giữ chức Phó Thư ký Công đoàn GTVT Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu một bước trưởng thành mới về tổ chức của Công đoàn GTVT Việt Nam và phong trào công nhân và Công đoàn trong toàn ngành GTVT.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ II(1978-1983)


Từ ngày 11 đến ngày 15/4/1978. Tại Hà Nội, đã điên ra Đại hội lần thứ II của Công đoàn GTVT Việt Nam. 371 đại biểu đại điện cho 718 cán bộ chuyên trách và 18 vạn CNVCLĐ toàn Ngành đã về dự Đại hội. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 37 đồng chí; Thư ký là đồng chí Đoàn Lương. Phó Thư ký là Đồng chí Nguyễn Khắc Phùng.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ III(1983-1988)


Năm 1983, từ ngày 10 đến ngành 12/8, Đại hội lần thứ III của Công đoàn GTVT Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. Dự Đại hội có 226 đại biểu đại điẹn cho 267.310 đoàn viên công đoàn. Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào ban chấp hành, đồng chí Đoàn Lương được bầu lại làm Thư ký; Phó Thư ký là các đồng chí Nguyễn Khắc Phùng và Nguyễn Đình Lượt.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ IV(1988-1993)


Đại hội lần thứ IV của Công đoàn GTVT Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 22 đến 24/4/1988. Dự đại hội có 268 đại biểu chính thức, đại điện cho 269.817 đoàn viên CNLĐ toàn Ngành. Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban chấp hành; đồng chí Nguyễn Thục được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Vũ Minh Tâm được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ V(1993-1998)


Năm 1993, từ ngày 8/7 đến ngày 9/7, Đại hội lấn thứ V Công đoàn GTVT Việt Nam được tổ chức tạ Hà Nội. Dự Đại hội có 325 đại biểu cho 22 vạn đoàn viên CNVCLĐ toàn ngành. Đại hội đã bầu ra 37 đồng chí vào Ban chấp hành; đồng chí Vũ Minh Tâm được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Văn Toa được bầu làm Phó Chủ tịch. Đến năm 1997, đồng chí Nguyễn Văn Toa nghỉ hưu, đồng chí Cao Thị Hồng được Ban chấp hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ VI(1998-2003)


Từ ngày 9/7 đến ngày 11/7/1998, Đại hội VI Công đoàn GTVT Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. Dự Đại hội có 300 đại biểu đại điện cho 22 vạn đoàn viên CNVCLĐ toàn Ngành. Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành; Đồng chí Vũ Minh Tâm được bầu lại làm Chủ Tịch; Phó Chủ tịch là các đồng chí Cao Thị Hồng, Nguyễn Minh Đức, Tạ Đăng Mạnh. Đến tháng 1/2002, Hội nghị Ban chấp hành bầu bổ sung đồng chí Đoàn Văn Bửu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ VII(2003-2008)


Từ ngày 9/11 đến ngày 11/7/2003, Đại hội VII Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Dự Đại hội có 360 đại biểu ưu tú, đại điện cho 27 vạn đoàn viên CNVCLĐ toàn Ngành. Đại hội đã thông qua mục tiêu, khẩu hiệu hành động của Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2003 – 2008: “ Vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT và tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Ngành và của đất nước”. Ban chấp hành gồm 41 đồng chí; Thường vụ gồm 13 đồng chí, Chủ tịch là đồng chí Phạm Tăng Lộc, các Phó Chủ tịch là các đồng chí Đoàn Văn Bửu, Tạ Đăng Mạnh, Đào Đức Cảnh.

Đại hội đại biểu công đoàn GTVN Việt Nam lần thứ VIII(2008-2013)

Từ ngày 10 đến ngày 11/7/2008,Đại hội VIII Công Đoàn GTVT Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.Dự Đại Hội có 274 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 21 đoàn viên, CNVCLĐ toàn Ngành.Đại hội đã thông qua 7 nhiệm vụ và 6 chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2008 – 2013 , thực hiện mục tiêu chung là:”Vì việc làm,đời sống,dân chủ và đảm bảo các quyền,lợi ích hợp pháp,chính đáng của người lao động,xây dựng đội ngũ ”CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn lớn mạnh về mọi mặt đi đầu thực hiện thắng lợi sự nhiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa Ngành và đất nước”.Đại hội đã bầu ra 41 đồng chí vào Ban Chấp Hành ;Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí;đồng chí Tạ Đăng Mạnh được bầu làm Chủ tịch;Phó Chủ Tịch là các đồng chí Đoàn Văn Bửu,Phạm Đình Ngưu,Nguyễn Văn Toản .Tại Đại hội này,Công đoàn GTVT Việt Nam vinh dự được nhận phần thưởng cao quý :Huân chương ĐỌc lập hạng NhấtThừa ủy quyền của Chủ tịch nước ,Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩ Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Công đoàn GTVT Việt Nam tại Đại Hội VIII(10/7/2008).Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ IX(2013-2018)

Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ IX nhiệm kỳ (2013- 2018) khai mạc sáng nay tại Nhà khách Hồ Tây, số 8 Đặng Thai Mai, Hà Nội. Theo chương trình Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 16-18/4. Dự Đại hội có 280 đại biểu đại diện cho hơn 90.000 đoàn viên công đoàn trong toàn ngành. Đồng chí Đinh La Thăng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT; Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN Hoàng Ngọc Thanh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạoBộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn GTVT VN khóa IX


Báo cáo của Ban thường vụ Công đoàn GTVT VN nêu rõ: Từ Đại hội VIII đến nay, đất nước có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện… Những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của ngành GTVT. Bên cạnh thuận lợi, những năm qua ngành GTVT cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thực hiện NQ 11 giảm đầu tư công, nhiều công trình xây dựng cơ bản bị đình hoãn, giãn tiến độ đã ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống của CNVCLĐ trong ngành. Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực và tiết kiệm”, Đại hội IX Công đoàn GTVT VN đã tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018. Theo báo cáo, tổng số CNVCLĐ ngành GTVT hiện có 90.735 người, trong đó lao động nữ chiếm 22,2%; Trình độ đại học, trên đại học chiếm 31,1%, Cao đẳng chiếm 7,3%, tăng 3,6%; Trung cấp chiếm 9,6%; Công nhân kỹ thuật: 40.286 người, chiếm 44,4%; Công nhân lao động phổ thôngchiếm 7,6%. Giai đoạn 2008 -2010, các doanh nghiệp duy trì được sự phát triển, người lao động có đủ việc làm, thu nhập được cải thiện. Giai đoạn 2011-2012, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nhiều công trình xây dựng cơ bản bị đình hoãn, giãn tiến độ... việc làm thu nhập của người lao động gặp khó khăn. Năm 2012 có trên 7.000 người phải nghỉ chờ việc, trong đó gần 3000 người phải nghỉ việc thường xuyên, nhiều đơn vị nợ lương, nợ BHXH.


Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐV Hoàng Ngọc Thanh đã đến dự, chỉ đạo Đại hội


Vượt lên những khó khăn, thách thức, CNVCLĐ ngành GTVT đã phát huy truyền thống “Dũng cảm, thông minh, sáng tạo”, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu “Kỷ cương, chất lượng, hợp tác, an toàn và hiệu quả”. Thực hiện chức năng tham gia quản lý và giám sát, hàng năm Công đoàn GTVT VN đã phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ tổ chức kiểm tra công tác bảo hộ lao động, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chấn chỉnh kịp thời những việc làm thiếu sót, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo sự ổn định và phát triển bền vững của từng cơ quan, doanh nghiệp.

Hàng năm các cấp công đoàn đã phối hợp với cơ quan quản lý tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu “Kỷ cương, chất lượng, hợp tác, an toàn, hiệu quả” với những nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực trong ngành, trên các công trình, sản phẩm. Trong 05 năm có 2.831 công trình sản phẩm chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành, của tổ chức công đoàn. Nhiều công trình sản phẩm đã được lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công đoàn ngành gắn biển công trình. Các phong trào thi đua được sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.


Đại hội sẽ bầu ra ban chấp hành gồm 41 đồng chí

Tổ chức các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống của người lao động. 4.800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng với giá trị làm lợi 364,14 tỷ đồng; 106 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo. Hàng năm phối hợp với các Công đoàn trong Bộ GTVT tổ chức hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu, 1.283 CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT được tôn vinh trong 5 năm qua là những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước của ngành.

Công đoàn GTVT Việt Nam chỉ đạo trực tiếp 28 công đoàn cấp trên cơ sở, 24 công đoàn cơ sở trực thuộc. Toàn ngành có 618 công đoàn cơ sở với 85.002 đoàn viên, trong đó khu vực ngoài nhà nước 274 công đoàn cơ sở với 38.317 đoàn viên; chỉ đạo phối hợp 48 công đoàn ngành địa phương với gần 10 vạn đoàn viên. 5 năm qua, Công đoàn GTVT Việt Nam thành lập mới, tiếp nhận 186 công đoàn cơ sở; sáp nhập, chuyển đi, giải thể 148 công đoàn cơ sở; nâng cấp 08 công đoàn cơ sở lên công đoàn cấp trên cơ sở cho phù hợp với tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cơ quan quản lý và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.Theo chương trình có 14 báo cáo tham luận tại Đại hội


Công tác đánh giá, phân loại công đoàn cơ sở vững mạnh, xếp loại cán bộ, đoàn viên được tiến hành hàng năm từ cơ sở, việc đánh giá, xếp loại ngày càng nghiêm túc, chặt chẽ và thực chất hơn, cơ bản phản ánh đúng chất lượng của tổ chức và đoàn viên. 88,6% đơn vị khu vực nhà nước đạt công đoàn cơ sở vững mạnh; 73,45% doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó 46,8% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc.

Bộ trưởng Đinh La Thăng:


Mỗi đoàn viên phải biết hy sinh vì tập thế lớn


Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chúc mừng thành công của Đại hội và gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn trong toàn ngành. Đánh giá cao hoạt động phối hợp của Công đoàn GTVT VN trong nhiệm kỳ qua, Bộ trưởng cũng nêu những thuận lợi, khó khăn của ngành GTVT VN trong thời gian qua, hiện tại và những yêu cầu cụ thể của tổ chức công đoàn các cấp trong thời gian tới. Chỉ rõ những phong trào còn mang tính hình thức, thiếu thực tế, việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, việc giáo dục, động viên CNVCLĐ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế mà cuộc sống đặt ra... Bộ trưởng đề nghị Công đoàn GTVT VN cần thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Một là: Phát huy vai trò của Công đoàn, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để phối hợp với Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ tổ chức thành công trên các lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, cải thiện môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, chăm lo đời sống việc làm cho người lao động.

Hai là: Luôn đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực, xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch vững mạnh;

Ba là: Coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho đoàn viên công đoàn;

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CNVC và công tác công đoàn toàn ngành, phối hợp tốt với cơ quan đơn vị chuyên môn, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước trên các công trình trọng điểm của ngành nhằm đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

Năm là, phối hợp thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp trong ngành, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.

Bộ trưởng đã nhấn mạnh: Tôi kỳ vọng nhiều ở Đại hội, và mong muốn mỗi đoàn viên công đoàn hãy phát huy truyền thống: Dũng cảm- Thông minh - Sáng tạo của ngành GTVT, đoàn kết, quên mình trong tập thể lớn, chia sẻ trách nhiệm vì nhiệm vụ chung của toàn ngànhPhó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công doàn GTVT Việt Nam

Theo chương trình sẽ có 14 báo cáo tham luận tại Đại hội. Đại hội sẽ thảo luận rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ 2013-2018.