Công đoàn GTVT Việt Nam tập huấn "Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn"

Hội nghị tập huấn "Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn"

Thực hiện Văn bản số 270/TLĐ ngày 01/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai phầm mềm quản lý đoàn viên Công đoàn và đổi thẻ đoàn viên Công đoàn, ngày 28-29/3/2019, tại Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn "Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn" cho 50 cán bộ công đoàn đến từ 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn các thao tác: đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp Công đoàn mới; thêm mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; công cụ quản lý đoàn viên; công cụ quản lý báo cáo, thống kê và quản trị người sử dụng phần mềm… Các đại biểu tham dự hội nghị đã được thực hành trực tiếp trên máy tính và được báo cáo viên kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Lớp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại cơ sở, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý và nắm số lượng, chất lượng đoàn viên Công đoàn trong toàn hệ thống.
Việc áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, cập nhật dữ liệu đoàn viên lên phần mềm để được phê duyệt và gắn mã ID đoàn viên, gắn mã Vpoint để thực hiện các chương trình phúc lợi, ưu đãi, giảm giá dịch vụ, hàng hóa cho đoàn viên; đồng thời thực hiện quản lý số lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở một cách chặt chẽ, đúng quy định; tạo điều kiện cho các cấp công đoàn đặc biệt là cơ quan lãnh đạo thường xuyên nắm bắt thông tin về đoàn viên theo dõi đóng đoàn phí của đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác của công đoàn các cấp.
 


Toàn cảnh buổi tập huấn
 
Ban Tổ chức

Tin Khác :