Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan tháng 10/2021

Ngày đăng: 10:04:40 - 07/ 10 /2021

Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan.
Sáng 05/10/2021, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan tháng 10/2021, tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan; cùng tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Công đoàn Ngành.


Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Cơ quan

 
Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ công tác trong tháng 9, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10.
Kết quả đạt được trong công tác tháng 9.
1. Chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn đồng cấp trong việc vận động CNVCLĐ chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay. Tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
2. Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9 (1945-2021); hưởng ứng Tháng An toàn giao thông - Tháng 9/2021; vận động CNVCLĐ trong ngành hưởng ứng cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19; sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động. Vận động đoàn viên, người lao động ngành GTVT tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.
Ban hành công văn số 445/CĐN ngày 8/9/2021 vận động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
3. Đôn đốc các cấp công đoàn triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966-18/11/2021).
4. Báo cáo Tổng Liên đoàn kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát công đoàn quý III năm 2021.
5. Triển khai các bước thực hiện Quyết định số 3101/QĐ-TLĐ ngày 25/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
6. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn hỗ trợ và đề nghị hỗ trợ kịp thời, đúng quy định đối với các tập thể và CNVCLĐ trong ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất, CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn ngân sách công đoàn và từ nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, nhất là đối với các đơn vị trên địa bàn các tỉnh phía Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. 
 7. Đôn đốc các công đoàn trực thuộc thực hiện nghĩa vụ tài chính công đoàn năm 2021theo quy định. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh tại nhiều đơn vị gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác thu tài chính công đoàn, tính đến nay mới đạt 28% kế hoạch năm, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2020.
 8. Ngày 16/9/2021, Lãnh đạo Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam đã trao ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Việt Nam (lần 3) số tiền: 197.604.000 đ từ nguồn đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ngành GTVT.
Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã hỗ trợ đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đang trên tuyến đầu chống dịch Covid - 19 thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam với số tiền 100 triệu đồng; hỗ trợ 88 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam thuộc các đơn vị: Cục Y tế GTVT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Sở GTVT Nghệ An, Tổng công ty Thăng Long-CTCP, Cơ quan Bộ GTVT với tổng số tiền 136.500.000 đồng.
Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10
1. Đôn đốc các cấp công đoàn trong ngành phối hợp với chuyên môn đồng cấp vận động cán bộ, CNVCLĐ, các đơn vị trong ngành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Tập trung quan tâm đến tình hình việc làm, đời sống CNVCLĐ trong ngành, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời những tập thể, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hướng bởi dịch bệnh Covid-19.
2. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
3. Ban hành Thông báo phân bổ số lượng cờ thi đua năm 2021 đối với các công đoàn trực thuộc.
Đôn đốc, chỉ đạo các cấp công đoàn thuộc ngành tổ chức các hoạt động phù hợp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2021).
4. Xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966-18/11/2021).
5. Xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
6. Báo cáo Tổng Liên đoàn về công tác đối ngoại năm 2021 và kế hoạch công tác đối ngoại năm 2022 của Công đoàn GTVT Việt Nam.
7. Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ... đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, quy định; kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ công đoàn các cấp đảm bảo hoạt động.
8. Đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng các quy định về công tác tài chính công đoàn, thực hiện nghĩa vụ tài chính năm 2021.
9. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ CNLĐ trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động xã hội, từ thiện khác.
 

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Lê Ngọc Minh và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Phạm Hoài Phương
 tặng hoa chúc mừng sinh nhật các đồng chí có ngày sinh trong tháng 10

 
Ban TGNC