Bộ GTVT đồng ý xét nghiệm SARS-COV-2 lưu động cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa

Ngày đăng: 05:37:28 - 24/ 07 /2021

Lãnh đạo Bộ GTVT vừa ký ban hành Văn bản số 7316/BGTVT-VT về việc hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.
Đồng ý xét nghiệm SARS-COV-2 lưu động cho người điều khiển phương tiện 
Văn bản nêu rõ, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ giao cho ngành Giao thông vận tải (GTVT) hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại một số đơn vị vận tải, đầu mối hàng hóa; chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 và đề xuất của Cục Y tế GTVT tại Công văn số 463/CYT-TCCB ngày 22/7/2021. Bộ GTVT đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của Cục Y tế GTVT để tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 lưu động cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa theo đối tượng tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế (Văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021) tại một số đơn vị vận tải, đầu mối hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.
Lãnh đạo Bộ GTVT cũng giao cho Cục Y tế GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT chỉ đạo Bệnh viện GTVT Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện GTVT khu vực khác phối hợp cùng Hiệp hội vận tải hàng hóa địa phương, đơn vị vận tải tổ chức triển khai, thực hiện xét nghiệm lưu động cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.
"Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo các quy định của Bộ Y tế về thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-COV-2",Văn bản chỉ rõ đồng thời lưu ý các đơn vị trong quá trình thực hiện có phương án xử lý đối với trường hợp khi xét nghiệm phát hiện kết quả dường tính của người điều khiển phương tiện; Thông báo công khai cho người điều khiển phương tiện, đơn vị vận tải biết về: Đối tượng được ưu tiên miễn phí bộ Kít xét nghiệm nhanh theo quy định, đối tượng không được ưu tiên; chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng, bảo đảm phù hợp với các quy định của Bộ Y tế và các quy định khác có liên quan. Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu Cục Y tế GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.
Ban TGNC (Nguồn Cổng TTĐT Bộ GTVT)