Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018

Thực hiện chỉ thị liên tịch số 08/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải và Hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải.

Ngày 20/4/2018, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động tại trụ sở Tổng công ty 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Hội nghị do Tổng công ty chủ trì tổ chức với sự tham gia tích cực của công đoàn và người lao động Tổng công ty; Hội nghị đã trao đổi thông tin cụ thể và thực hiện quyền dân chủ nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng Tổng công ty vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của Tổng công ty. 

Tới dự hội nghị, về phía Công đoàn GTVT Việt Nam có đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và lãnh đạo một số Ban chuyên đề. Về phía Tổng công ty có đồng chí Phạm Hữu Sơn, Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Công Tâm, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty. Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; báo cáo của Công đoàn Tổng công ty về kết quả giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện QCDC, TƯLĐTT, các ý kiến đóng góp về phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2018... Tại Hội nghị đã tổng hợp 8 kiến nghị liên quan đến Thỏa ước lao động tập thể và 15 kiến nghị liên quan đến công tác sản xuất, môi trường làm việc của người lao động đối với Tổng công ty liên quan đến thỏa ước lao động tập thể, việc làm, đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân lao động; các kiến nghị đã được đồng chí Tổng giám đốc giải đáp, trả lời; những ý kiến thuộc thẩm quyền của Tổng công ty đồng chí giao các bộ phận chức năng triển khai thực hiện. Hội nghị cũng đã bầu 05 thành viên tham gia đối thoại tập thể năm 2018.


Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nga Việt, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tổng công ty trong năm 2017, đặc biệt đã quan tâm đến việc làm đời sống của người lao động, thu nhập đạt bình quân: 13,1 triệu đồng/người/tháng, riêng khối công ty mẹ đạt: 16,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 14% so với năm 2016); sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với chuyên môn đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua đem lại hiệu quả cao. Đồng thời cũng đề nghị Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Tổng giám đốc tiếp tục quan tâm đến việc làm, đời sống của người lao động; Công đoàn Tổng công ty cần chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân lao động hơn nữa, tiếp tục thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống của Tổng công ty, của Ngành và của đất nước; chào mừng Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam.   Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

  Ban Chính sách - Pháp luật

Tin Khác :