Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam

Ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại Hà Nội, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn ngành và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
Hội nghị đã được nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2017; các ý kiến tham gia đóng góp với hoạt động của Cơ quan Công đoàn ngành trong thời gian tới, ý kiến phát biểu của đồng chí Đỗ Nga Việt, Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan. Hội nghị thống nhất 100% thông qua các chỉ tiêu năm 2018.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thế - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam phát động  phong trào thi đua năm 2018 tới toàn thể CBCCLĐ với các nội dung, mục tiêu cụ thể.
Cán bộ, công chức, lao động Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam sẽ khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua trong công tác, thực hành tiết kiệm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966-18/11/2018), quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của Cơ quan và Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2018, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.
 

 Toàn cảnh Hội nghị
 
Tin, ảnh: Thanh Thọ- Ban Tuyên giáo