Đại hội Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2018 -2023

​Sáng ngày 7/4/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2013-2023.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Công đoàn GTVT Việt Nam. Về phía Tổng công ty có đồng chí Bùi Văn Dũng, quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, 130 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên Công đoàn xuất sắc tiêu biểu được bầu từ Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên, người lao động của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng công ty có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn trong cơ chế mới; công đoàn các cấp thường xuyên tham gia cùng chính quyền các cấp, tổ chức các phong trào thi đua, thu hút được sự tham gia của đông đảo CNLĐ, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo quyền lợi, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong từng đơn vị làm tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp…

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2018- 2023 hướng tới mục tiêu: Tiếp tục xây dựng đội ngũ CNLĐ và tổ chức công đoàn  vững mạnh về mọi mặt góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành và đất nước, tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn các cấp theo hướng tích cực, hiệu quả, chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường xây dựng gia cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tham gia ý kiến vào các văn kiện dự thảo của Công đoàn GTVT Việt Nam, về sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quyết định mục tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đánh giá cao Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2013-2018.  Đồng chí cũng nêu ra nhiều thách thức mà Công đoàn Tổng công ty cần phải nỗ lực rất nhiều để duy chì sản xuất, thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình để thực hiện có hiệu quả và đề nghị Công đoàn Tổng công ty trong Đại hội này phải lựa chọn đội ngũ tham gia Ban Chấp hành phải có chuyên môn, năng lực đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; nâng cao nhận thức của CNLĐ, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, công đoàn phải chủ động đề xuất với chuyên môn, đưa ra được những chủ trương đúng đắn, năng cao năng lực cán bộ, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, duy trì các hoạt động văn hóa thể thao, thực hiện tốt công tác tài chính…

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra 21 đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa V nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đã lựa chọn bầu 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn Tổng công ty:

 

Đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo 
 

Các đại biểu về dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023


Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam khóa V ra mắt 
 
Tin bài: Ban Tuyên giáo CĐN

Tin Khác :