Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức hội nghị BCH lần thứ 13

Ngày 3/4 tại Hà Nội, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức hội nghị BCH lần thứ 13. Hội nghị đã thảo luận các văn kiện trình Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam và báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn GTVT Việt Nam quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.
 
Tới dự Hội nghị có các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam khóa IX. Đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.Đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị

 
Hội nghị đã được nghe và thảo luận các văn kiện trình Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam và báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn GTVT Việt Nam quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018. Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam tại Đại hội X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa IX tại Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X;  Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2013 – 2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018; Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.Toàn cảnh hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13
 
Tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu về dự Hội nghị, Hội nghị thống nhất quyết nghị:
Giao cho Thường trực Ban Thường vụ tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn kiện để trình tại Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam và chỉ đạo các tiểu ban chuẩn bị Đại hội X làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam.
 Bỏ phiếu kín thống nhất danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Phát huy truyền thống đi trước mở đường, vượt qua những khó khăn thách thức, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành năm 2018, lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 
BTG