Công đoàn Báo Giao thông tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2017-2022 đẩy mạnh hoạt động thiết thực, xây dựng văn hóa “Chia sẻ và nghĩa tình”.

Xây dựng văn hóa Báo Giao thông “Chia sẻ và nghĩa tình” là mục tiêu được Đại hội Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra hôm nay (29/12) thống nhất cao. Đại hội cũng thống nhất phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ: 100% đoàn viên, CBVC được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; Kiện toàn hệ thống tổ chức công đoàn cơ sở tại các Ban chuyên môn, nghiệm vụ và các văn phòng đại diện; 100% đoàn viên được cấp đổi thẻ công đoàn; Hàng năm Công đoàn Báo đạt “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”…Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt yêu cầu Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2017-2022
cần chủ động xây dựng và triển khai nhiều hoạt động phong trào thi đua

 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN cho rằng, Công đoàn Báo Giao thông cần xây dựng mô hình và kiện toàn đến cấp tổ công đoàn để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đảm bảo quy chế dân chủ và quyền lợi người lao động. Chủ động, tích cực xây dựng các phong trào, hoạt động thiết thực, triển khai sâu rộng các hoạt động của ngành GTVT như: phong trào xã hội – từ thiện thông qua hoạt động của Quỹ Xã hội – Từ thiện Công đoàn GTVT VN; phong trào văn hóa “4 xin, 4 luôn”.
"Công đoàn Báo Giao thông chủ động thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trong đó có phát triển đoàn viên; nâng cao năng lực, chất lượng của cán bộ; nâng cao chất lượng, thực hiện tốt ký kết Thỏa ước lao động tập thể; nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và người lao động Chủ động tuyên truyền trước, trong và sau các hoạt động phong trào, thi đua, các chương trình hành động của tổ chức công đoàn để đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, cần phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị người lao động hàng năm, đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở”, Chủ tịch Đỗ Nga Việt nói.
Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên
đề nghị tổ chức công đoàn chủ động tham gia với chuyên môn với các hoạt động thiết thực hơn

 
Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên phát biểu tại đây cũng cho rằng, Báo Giao thông đã đạt được những thành tựu trong 5 qua như: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; là một trong các đơn vị báo chí tự chủ hoàn toàn tài chính cả về đầu tư và chi thường xuyên; doanh thu tăng gấp 4 lần… Đặc biệt, thương hiệu của báo đã tạo được sự lan tỏa trong làng báo và xã hội. Hoạt động tích cực của tổ chức công đoàn và các đoàn viên, người lao động đã đóng góp không nhỏ vào thành công đó.
Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức nhiệm kỳ tới, Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên đề nghị Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020 cần xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trọng tâm. Trong đó, chú trọng các nội dung: Tham gia đào tạo và nâng cao trình độ người lao động; Sâu sát  trong xây dựng văn hóa, bản sắc riêng của Báo Giao thông “Chia sẻ và nghĩa tình”; Chăm lo sức khỏe cho người lao động; Chủ động trong xây dựng và triển khai các phong trào thi đua…
“Công đoàn cần xây dựng, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn vì người lao động, vì sự phát triển của báo”, Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên đề nghị.
Trước đó, báo cáo của BCH Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2012-2017 cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Báo Giao thông, hoạt động Công đoàn đã đạt những kết quả tích cực, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức và người lao động. Tất cả các đoàn viên công đoàn đều được tham gia góp ý công khai, minh bạch vào các quy chế của tòa soạn; đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của công đoàn. Công đoàn đã tham gia thực hiện việc xét nâng lương và chuyển ngạch trên 100 người, 15 người được đề bạt bổ nhiệm; tuyển dụng trên 10 người.BCH Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội
 
Nhiệm kỳ 2012-2017 là giai đoạn đổi mới toàn diện và phát triển mạnh mẽ của Báo Giao thông. Các đoàn viên đã tham gia xây dựng Đề án Đổi mới toàn diện Báo Giao thông, tham gia xây dựng Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc Bộ GTVT;  Tham gia xây dựng giao diện mới Báo Giao thông điện tử, giúp lượng truy cập tăng trưởng, hiện nay khoảng 150.000 lượt/ngày.
Trong công tác chăm lo đời sống, việc làm, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ lương, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nhuận bút, công tác phí  kịp thời và đúng theo quy định; tham gia giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất của CB, VC, người lao động.
Trong hoạt động xã hội, từ thiện, các đoàn viên công đoàn đã tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành GTVT đóng góp ủng hộ vào Quỹ Chung tay Vì ATGT của Báo với số tiền trên 3 tỷ đồng. 
Các cấp công đoàn tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết công đoàn các cấp với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp, đạt kết quả.
Đại hội cũng tiến hành bầu BCH Công đoàn Báo Giao thông nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hường - Phó Tổng biên tập tiếp tục được bầu làm Chủ tịch công đoàn Báo Giao thông.