Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X được long trọng tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội, 233 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10 vạn đoàn viên CNVCLĐ trong ngành đã về dự.
Đại hội đã thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành khóa X là 39 đồng chí, tại Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X.


Đ/c Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT,
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
tặng hoa chúc mừng 35 đ/c tham gia BCH khóa X


DANH SÁCH
CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH,  UV BAN THƯỜNG VỤ,
UV BAN CHẤP HÀNH, UB KT CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM
 KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023
 
TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác  
 
1 Đỗ Nga Việt UV BCH Tổng LĐLĐ VN, UV Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam  
2 Lê Ngọc Minh Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam  
3 Phạm Hoài Phương Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam  
4 Quách Xuân Vinh Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam  
5 Lê Đình Thọ UV BTV Công đoàn GTVT Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT  
6 Trần Hoài An UV BTV Công đoàn GTVT Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT  
7 Nguyễn Văn Hiệu UV BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam  
8 Nguyễn Việt Hưng UV BTV Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục  Đường bộ Việt Nam  
9 Đặng Tuấn Tú UV BTV Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCT Cảng Hàng không VN, Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất  
10 Nguyễn Đình Công UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn TCT Quản lý bay VN  
11 Vũ Ngọc Dương UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Phó GĐ, Chủ tịch Công đoàn Ban QLDA Thăng Long  
12 Âu Thị Định UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Phó trưởng Ban Nữ công Công đoàn GTVT Việt Nam  
13 Nguyễn Chu Giang UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam  
14 Nguyễn Văn Hải UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Phó bí thư TT  Đảng ủy, Chủ tịch CĐ Cục Hàng không VN  
15 Nguyễn Vũ Hải UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam  
16 Nguyễn Thị Thanh Hiền UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, UV BTV Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT, Phó Chánh Thanh tra, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Bộ GTVT  
17 Phạm Huy Hiếu UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Vụ Tài chính, Bộ GTVT  
18 Bùi Thị Tố Hoa UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Tài chính Công đoàn GTVT Việt Nam  
19 Trịnh Ngọc Hoàn UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí GTVT  
20 Đỗ Huy Hưng UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCT, Chánh Văn phòng TCT XDCT giao thông 1 - CTCP  
21 Nguyễn Tam Nghệ Hưng UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCT XDCT giao thông 5  
22 Trịnh Thị Liên Hương UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn TCT Cảng Hàng không Việt Nam
, Giám đốc TTĐT huấn luyện Nội Bài, Chủ tịch CĐ
Cảng HKQT Nội Bài
 
23 Nguyễn Thị Thanh Hương UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCT Thăng Long - CTCP  
24 Phan Đức Hữu UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Cienco 4, Giám đốc Ban Truyền thông thương hiệu Tập đoàn Cienco 4.  
25 Dương Thế Nam UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCT Bảo đảm ATHH miền Nam  
26 Nguyễn Văn Nhi UV BCH CĐ GTVT Việt Nam, Chủ tịch CĐ TCT, Phó TGĐ TCT ĐTPT  Đường cao tốc Việt Nam  
27 Trần Thị Anh Phương UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Traphaco  
28 Ngô Văn Quang UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cục Đường thủy nội địa VN  
29 Lê Thu Sao UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Trường, Phó trưởng khoa Kinh tế vận tải Trường Đại học Công nghệ GTVT  
30 Lê Thanh Sơn UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch CĐN GTVT tỉnh Thanh Hóa  
31 Nguyễn Công Tâm UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TCT, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động TCT Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP  
32 Đào Văn Tiến UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; Vụ Trưởng-Chánh VP Đảng-Đoàn thể Bộ GTVT  
33 Diệp Bảo Tuấn UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc TCT ĐTPT&QLDA Hạ tầng giao thông Cửu Long  
34 Trịnh Công Vinh UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam,Chủ tịch Công đoàn Cục Y tế GTVT  
35 Nguyễn Trọng Vinh UV BCH Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, TV HĐQT TCT BĐ ATHH miền Bắc  
 
 
 
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA
 
TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác  
 
1 Nguyễn Văn Hiệu UV BTV Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ nhiệm UV UBKT Công đoàn GTVT Việt Nam khóa  
2 Phan Thị Huyền Ủy viên UBKT, Phó trưởng Ban Tổ chức Công đoàn GTVT Việt Nam  
3 Dương Thị Qúy Hương Ủy viên UBKT Công đoàn GTVT Việt Nam, UV BTV CĐ Tổng cục ĐBVN  
4 Lê Khả Trường Uỷ viên UBKT Công đoàn GTVT Việt Nam, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam  
5 Trần Quốc Tuấn Uỷ viên UBKT Công đoàn GTVT Việt Nam, Uỷ viên BTV CĐ Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam  

BTC