Đại hội Công đoàn Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Từ ngày 02 và 03/12/2017, Công đoàn Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham dự của 147 đại biểu đại diện cho trên 2.000 đoàn viên công đoàn.

Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải, lãnh đạo Ban An toàn giao thông Thành phố, lãnh đạo Công đoàn các đơn vị bạn, đơn vị bộ đội kết nghĩa Tiểu đoàn Vận tải 25 – Sư đoàn Bộ binh 5, các đồng chí nguyên Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông Vận tải các thời kỳ, và lãnh đạo các đơn vị trong Sở Giao thông Vận tải.
 Toàn cảnh Đại hội trong lễ Chào cờ
 
Trong nhiệm kỳ 2012-2017, hoạt động Công đoàn Sở Giao thông Vận tải gắn liền với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Sở Giao thông vận tải, bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và Đảng ủy Sở Giao thông vận tải. Một trong những khó khăn lớn trong nhiệm kỳ là sự biến động giảm mạnh về lao động, đoàn viên công đoàn do chuyển giao 06 CĐCS Cty TNHH MTV về sinh hoạt nơi khác, giải thể 01 CĐCS theo chủ trương của Thành phố, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phong trào, thi đua của tổ chức Công đoàn Sở Giao thông Vận tải. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự năng động, sáng tạo, Ban chấp hành Công đoàn Sở Giao thông Vận tải khóa V khắc phục khó khăn, luôn đổi mới nội dung, phuong pháp hoạt động đã thu hút được cán bộ, đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng mọi phong trào, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động, cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của Thành phố, giữ vững danh hiệu Vững mạnh xuất sắc hàng năm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở GTVT nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 


Công đoàn Sở GTVT được Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ
“Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
nhiệm kỳ 2012 – 2017

 
Nhằm biểu dương những thành tích Công đoàn Sở Giao thông Vận tải đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Cờ “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 Đoàn Đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên ra mắt tại Đại hội
 
Tại đại hội, đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Nga Việt – Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, và đồng chí Bùi Xuân Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu chỉ đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Sở Giao thông Vận tải khóa VI tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông Vận tải, tăng cường hơn nữa chất lượng đối thoại giữa lãnh đạo và người lao động; chăm lo thiết thực.cho người lao động; cần chăm lo đội ngũ cán bộ công đoàn; giao nhiệm vụ phù hợp với từng công đoàn cơ sở; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ hoạt động công đoàn; xây dựng chương trình công tác bám sát chương trình của công đoàn cấp trên, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và của Sở Giao thông Vận tải.
 


Ban chấp hành Công đoàn Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Sở Giao thông Vận tải khóa VI gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ 5 đồng chí; và bầu ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí.
Đại hội tiếp thu các ý kiến chí đạo của lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải, đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở GTVT lần thứ VI,  nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 
CĐ GTVT TP HCM