Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ngày 03/02/2017, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Bùi Văn Dũng, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam, các đồng chí đại diện các Ban Công đoàn GTVT Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo công đoàn các đơn vị trực thuộc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Thanh Hường, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam chia sẻ về  tâm trạng, tư tưởng của đoàn viên và người lao động trong tình hình Tổng công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, nhân sự theo chỉ đạo của chủ sở hữu, cũng như chủ trương của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc thoái toàn bộ vốn đầu tư hoặc giảm phần vốn đầu tư tại một số đơn vị mà trước đây là Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty, đến nay, Tổng công ty chỉ còn nắm giữ phần vốn đầu tư tại 14 đơn vị (07 Công ty con và 07 Công ty liên kết và liên doanh), trong đó 10 đơn vị có tổ chức Công đoàn đang sinh hoạt, trực thuộc Công đoàn Tổng công ty; việc làm, đời sống
 của đoàn viên và người lao động gÆp nhiÒu khó khăn, do đó ảnh hưởng đến phong trào hoạt động chung cũng như của tổ chức Công đoàn; một số Công đoàn cơ sở có xu hướng chuyển về sinh hoạt tại địa phương; một số đơn vị gặp khó khăn trong SXKD, Công đoàn gần như tê liệt như: Công đoàn Công ty cổ phần VM Group, Công ty thương mại và đầu tư GTVT, Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng, Công ty cổ phần công trình và thương mại GTVT, Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình, Công ty cổ phần Trường An Sinh...
 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam chia sẻ những khó khăn của Công đoàn Tông công ty trong tình hình hiện nay, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam trong việc duy trì các hoạt động phong trào thời gian qua,  nhất là trong tình hình nhân sự bộ máy lãnh đạo của Tổng Công ty có nhiều biến động do có sự luân chuyển, sắp xếp của tổ chức đồng thời cám ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo của Tổng công ty đối với tổ chức công đoàn trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa trong thời gian tới.
 


Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam tặng  cờ Công đoàn Ngành
cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017 
Thay mặt Ban thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy tặng cờ và bằng khen Công đoàn Ngành cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017 và tặng 30 triệu trích từ quỹ Xã hội từ thiện cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền 2018.
 


Phó Chủ tịch Công đoàn, Nguyễn Thị Thu Thủy tặng 30 triệu trích từ quỹ Xã hội từ thiện
cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền 2018.

 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 


Đ/c Bùi Văn Dũng, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
 


Đ/c Hoài Anh, Chủ tịch CĐ TCT Công nghiệp ô tô VN phát biểu tại Hội nghị


 
Đ/c Mai Thị Thanh Hường, Phó Chủ tịch CĐ TCT Công nghiệp ô tô báo cáo tại Hội nghị

 
Tin, ảnh: Thanh Thọ- Ban Tuyên giáo