Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023

gày 17/3/2018 tại Hà Nội, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Namtổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có 134 đại biểu, tiêu biểu cho 2.700 cán bộ, viên chức, đoàn viên Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung của đại hội đề ra.
 
Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, có sự hiện diện của Đồng chí Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam, trưởng các ban của Công đoàn GTVT VN; Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, Đoàn Thanh niên, các phòng tham mưu Cục Hàng hải Việt Nam và các đồng chí nguyên lãnh đạo Công đoàn Cục và đại diện Công đoàn các đơn vị bạn.
 

 Đ/c Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT,
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 
Đại hội diễn ra trong hai phiên. Trong đại hội, BCH Công đoàn khóa VIII đã Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, hoạt động công đoàn giai đoạn 2013-2018 đã có kết quả tích cực trên các mặt công tác như: chính trị tư tưởng; tham gia quản lý; chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động; Hoạt động phong trào, hoạt động xã hội; nữ công; Công tác xây dựng công đoàn, tham gia xây dựng Đảng.
 


Các đại biểu về dự Đại hội Công đoàn khóa IX
 
Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Cục đã hoàn thành về cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Cục lần thứVIII. Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn Cục đã góp phần xây dựng Cục Hàng hải Việt Nam thành một tập thể đoàn kết nhất trí, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn GTVT Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Cục, công đoàn cơ sở trực thuộc và nhiều cá nhân đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam.
 


Đ/c Nguyễn Chu Giang thay mặt Ban chấp Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tại Đại hội
 
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Cục tập trung triển khai thực hiện vào 8 mục tiêu công tác trọng tâm như: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; Động viên đoàn viên công đoàn, phối hợp với chính quyền tham gia tích cực hơn nữa vào việc thực hiện các nhiệm vụ, đoàn kết nhất trí, quan tâm, khuyến khích và động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác; Làm tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, chú trọng công tác nữ và đẩy mạnh các hoạt động văn thể; Động viên cán bộ xây dựng môi trường lao động thân thiện, quan hệ lao động hài hòa và hiệu quả lao động chất lượng; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh.Tặng cờ thi đua của Công đoàn GTVT Việt Nam cho các tập thể xuất sắc

 
Đại hội cũng được nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn khoá VIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhiều tham luận của công đoàn cơ sở, thảo luận hoạt động của Công đoàn Cục.
Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Ngỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã đánh giá cao và ghi nhận kết quả hoạt động của Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn Cụcluônhoàn thành xuất sắc phương hướng nhiệm vụ đặc biệt là công tác tham gia quản lý, phối hợp xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và việc phát động các phong trào thi đua trong CCVC về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và cải cách hành chính.Đồng chí cũng chỉ đạo BCH Công đoàn Cục cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để triển khai tốt phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, giữ vững vai trò thành tích là một Công đoàn xuất sắc trong Công đoàn GTVT Việt Nam. 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sang – Bí thư Đảng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã bày tỏ niềm vui mừng khi Công đoàn Cục đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua, có bước trưởng thành vượt bậc về chất lượng. Hoạt động công đoàn thời gian qua góp phần vào thành công chung của Cục Hàng hải Việt Nam. Để đạt được hiệu quả cao trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Cục cần phát huy hơn nữa vai trò của mình và xây dựng một đội ngũ vững mạnh.


Đ/c Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và
Đ/c Nguyễn Xuân Sang - Bí thư, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tặng hoa BCH CĐC khóa IX

 
Đại hội đã bầu ra 23 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa IX và đoàn đại biểu đi dự Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Chu Giang được tín nhiệm tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn.
Thông qua Nghị quyết Đại hội, Đại hội đại biểu Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam lần thứIX với khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Hiệu quả” kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn Cục Hàng hải Việt Nam đoàn kết, nhất trí phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn và nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng Cục Hàng hải Việt Nam vững mạnh và phát triển.

 
TG

Tin Khác :