LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 17)

Thứ - ngày
 
Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
22/4
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 9h00 Dự Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hiệp hội VAMM về ATGT năm 2019 và công bố chủ đề nghiên cứu mới Khách sạn Melia Hà Nội   Ban Tuyên giáo
14h00 Chủ trì họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c  Phó Chủ tịch, các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 14h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h45 Dự Hội thi Công nhân duy tu, sửa chữa đường bộ giỏi trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội năm 2019 Xã Yên Bình, H.Thạch Thất, Hà Nội   Ban Tuyên giáo
14h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 14h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Thứ 3
23/4
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Dự Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động các Công đoàn ngành Trung ương trong giai đoạn hiện nay”, đăng ký khen thưởng đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2019 Công đoàn Xây dựng Việt Nam   Ban Tổ chức
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Dự Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động các Công đoàn ngành Trung ương trong giai đoạn hiện nay”, đăng ký khen thưởng đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2019 Công đoàn Xây dựng Việt Nam   Ban Tổ chức
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h30 Dự Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động các Công đoàn ngành Trung ương trong giai đoạn hiện nay”, đăng ký khen thưởng đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2019 Công đoàn Xây dựng Việt Nam   Ban Tổ chức
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Dự Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động các Công đoàn ngành Trung ương trong giai đoạn hiện nay”, đăng ký khen thưởng đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2019 Công đoàn Xây dựng Việt Nam   Ban Tổ chức
  8h00 Dự Lễ phát động Tháng công nhân và ra quân hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2019 của Ban Công đoàn Quốc phòng Công ty CP 26/Tổng cục Hậu cần   Ban Tuyên giáo
Thứ 4
24/4
 
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 5
25/4
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
  Thứ 6
26/4
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
27/4
           
Chủ nhật
28/4