LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 38)

Thứ - ngày
 
Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
17/9
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự phiên họp tháng 9/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT Hội trường nhà D,
Bộ GTVT
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 3
18/9
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Làm việc với Công đoàn Tổng công ty Vận tải thủy về tình hình hoạt động công đoàn, công tác tài chính công đoàn tại đơn vị TCT Vận tải thủy   Ban CSPL, Ban Tài chính, UBKT
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Làm việc với Công đoàn Tổng công ty Vận tải thủy về tình hình hoạt động công đoàn, công tác tài chính công đoàn tại đơn vị TCT Vận tải thủy   Ban CSPL, Ban Tài chính, UBKT
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
19/9
 
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 5
20/9
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự Lễ ra quân phát động văn hóa giao thông tại Hà Nội năm 2018 Bến xe Yên Nghĩa   Các Ban CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Lễ ra quân phát động văn hóa giao thông tại Hà Nội năm 2018 Bến xe Yên Nghĩa   Các Ban CĐN
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Lễ ra quân phát động văn hóa giao thông tại Hà Nội năm 2018 Bến xe Yên Nghĩa   Các Ban CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Lễ ra quân phát động văn hóa giao thông tại Hà Nội năm 2018 Bến xe Yên Nghĩa   Các Ban CĐN
  Thứ 6
21/9
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
22/9
           
Chủ nhật
23/9
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 7h30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 13 (khóa XI), nhiệm kỳ 2013-2018 Trung tâm Hội nghị Công đoàn    
9h30 Dự họp các Trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Trung tâm Hội nghị Công đoàn