Chi tiết văn bản

Trích Yếu: vv tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo của BCH TLĐ khóa XI tại Đại hội CĐVN lần thứ XII
Số hiệu văn bản: Số:539 Ngày ban hành: 11/12/2017
Ký hiệu VB CĐN Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: PCT Nguyễn Thị Thu Thủy
Tệp Nội dung
539 cv đi.pdf
Dự thảo báo cáo BCH TLĐ.pdf
Văn Bản Khác