Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y tế triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe công nhân viên chức lao động
Số hiệu văn bản: Số:0 Ngày ban hành: 30/11/-0001
Ký hiệu VB Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký:
Tệp Nội dung
CV về chăm sóc SK.pdf
Văn Bản Khác