Chi tiết văn bản

Trích Yếu:
Số hiệu văn bản: Số: Ngày ban hành: 01/01/1970
Ký hiệu VB Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Người ký:
Tệp Nội dung
Mẫu B15 - Dự toán công đoàn cấp trên cơ sở.xls
Văn Bản Khác