Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Báo cáo tổng hợp dự toán thu - chi tài chính Công đoàn Cấp trên cơ sở (Mẫu B15)
Số hiệu văn bản: Số:0 Ngày ban hành: 30/11/-0001
Ký hiệu VB Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký:
Tệp Nội dung
Mẫu B15 - Dự toán công đoàn cấp trên cơ sở.xls
Văn Bản Khác