Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Mau quyet toan TCCD nam 2018
Số hiệu văn bản: Số:0 Ngày ban hành: 30/11/-0001
Ký hiệu VB TC Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Người ký: Chủ Tịch
Tệp Nội dung
Mau_Quyet_toan_-C?p_trn_c?_s?.xlsx
Mau_Quyet_toan_C?_c?_s?_(??n_v?_chuy?n_KPC?_qua_Vietinbank).xlsx
Mau_Quyet_toan_C?_c?_s?_(??n_v?_khong_chuy?n_KPC?_qua_Vietinbank).xlsx
Văn Bản Khác