Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Du thao Bao cao ket qua hoat dong cong doan nam 2018 (tai lieu xin y kien BCH CDN)
Số hiệu văn bản: Số:0 Ngày ban hành: 08/01/2019
Ký hiệu VB Bo co Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Người ký: Chủ Tịch
Tệp Nội dung
467 cv đi.pdf
Văn Bản Khác