Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Du thao Bao cao ket qua hoat dong cong doan 9 thang dau nam 2018
Số hiệu văn bản: Số:0 Ngày ban hành: 02/10/2018
Ký hiệu VB BC-C?N Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Người ký: Chủ Tịch
Tệp Nội dung
D?_th?o_bo_co_9_thng_2018.docx
Văn Bản Khác