Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 mở rộng

Sáng 18/7, tại Hà Nội Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ 12 mở rộng. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.

Trong buổi sáng hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017; công khai quyết toán tài chính công đoàn năm 2016 và dự toán tài chính công đoàn năm 2017; thống nhất các nội dung chính của đề án cấu tạo Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X, phân bổ đại biểu dự Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam.Toàn cảnh hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12 mở rộng
 
Hội nghị đã thống nhất với số phiếu tín nhiệm cao bầu bổ sung đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2013 – 2018 và chia tay một số đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ, nguyên ủy viên Ban Chấp hành chuyển công tác và về nghỉ chế độ.Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trao hoa chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Minh Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X,
nhiệm kỳ 2013 – 2018

 
Phát biểu tại tổng kết Hội nghị đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN nhấn mạnh ba việc cần thực hiện để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung đã được Hội nghị Ban Chấp hành thống nhất thông qua.
Thứ nhất: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, năm cuối của nhiệm kỳ, các cấp công đoàn phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn GTVT Việt Nam.
 Thứ hai: Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Chỉ thị số 61-CT/BCSĐ ngày 06/3/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về lãnh đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X (2018-2023); kế hoạch số 128/KH-CĐN ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và xây dựng báo cáo của Ban Chấp hành các cấp trình đại hội. Chỉ đạo thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở theo đúng tiến độ.
Thứ ba: Tổ chức các hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ đề hoạt động năm 2017 “Năm vì lợi ích của đoàn viên”, nâng cao hiệu quả công tác tài chính công đoàn, nghiêm túc thực hiện nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn, tạo nguồn lực xây dựng thiết chế công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; hòan thiện công tác cấp đổi thẻ và quản lý đoàn viên; tổng kết 4 chương trình công tác của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; nắm bắt tốt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người lao động, tạo sự đoàn kết, phấn khởi thực hiện nghị quyết của các cấp công đoàn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 


Các đại biểu về dự hội nghị BCH mở rộng lần thứ 12Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN và Thứ trưởng Lê Hồng Trường trao Bằng Khen Chính phủ và hoa chúc mừng cho đồng chí
Nguyễn Văn Hiệu, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn GT VT Việt Nam
và  đồng chí Trần Quốc Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN và Thứ trưởng Lê Hồng Trường trao 
thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Tổng liên đoàn cho đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN và đồng chí Lê Ngọc Minh, Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn GTVT VNChia tay các đồng chí trong Ban chấp hành về nghỉ chế độ và chuyển công tácCác đại biểu chụp ảnh lưu niệm
BTG