LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 50)

Thứ - ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
11/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Dự Đại hội Công đoàn ngành GTVT Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 Sở GTVT Nghệ An    
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan CĐN Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Dự Đại hội Công đoàn ngành GTVT Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 Sở GTVT Nghệ An    
Thứ 3
12/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 7h30 Dự Đại hội Công đoàn Ngành GTVT Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 Sở GTVT Hà Nội   Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng
14h00 Họp quán triệt kết luận kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Cơ quan CĐN   Các Ban CĐN
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII Hội trường tầng 2 Nhà D,
Bộ GTVT
   
14h00 Họp quán triệt kết luận kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Cơ quan CĐN   Các Ban CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 7h30 Dự Đại hội Công đoàn ngành GTVT Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 Sở GTVT Nghệ An    
 Thứ 4
13/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan CĐN Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan CĐN Cơ quan CĐN    
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan CĐN Cơ quan CĐN    
Thứ 5
14/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan CĐN Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan CĐN Cơ quan CĐN    
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan CĐN Cơ quan CĐN    
Thứ 6
15/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan CĐN Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan CĐN Cơ quan CĐN    
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan CĐN Cơ quan CĐN    
Thứ 7
16/12
           
Chủ nhật
17/12