LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 12)

Thứ - ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
19/3
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch
 
8h30 Làm việc với các đồng chí Trưởng ban Công đoàn ngành Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
14h00 Duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Ban QLDA Thăng Long năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Ban QLDA Thăng Long   Ban Tài chính, UBKT CĐN
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch 8h30 Làm việc với các đồng chí Trưởng ban Công đoàn ngành Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
14h00 Duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Ban QLDA Thăng Long năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Ban QLDA Thăng Long   Ban Tài chính, UBKT CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Làm việc với các đồng chí Trưởng ban Công đoàn ngành Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Thứ 3
20/3
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Cục Hàng hải VN   Ban Tài chính, UBKT CĐN
11h00 Tham dự lễ viếng đ/c Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Trung tâm Hội nghị Quốc tế   Văn phòng
14h00 Duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Tổng công ty  Thăng Long-CTP năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Tổng công ty  Thăng Long-CTP   Ban Tài chính, UBKT CĐN
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch 8h30 Duyệt quyết toán tài c  hính Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Cục Hàng hải VN   Ban Tài chính, UBKT CĐN
14h00 Duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Tổng công ty  Thăng Long-CTCP năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Tổng công ty  Thăng Long-CTP   Ban Tài chính, UBKT CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
 Thứ 4
21/3
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Tổng công ty ĐTPT Đường cao tốc Việt Nam năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Tổng công ty ĐTPT Đường cao tốc VN   Ban Tài chính, UBKT CĐN
14h00 Dự Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 Hội trường nhà D, Bộ GTVT   Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng
15h30 Chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Qũy Xã hội – từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2017 Phòng họp 2C,
Bộ GTVT
   
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch 8h30 Duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Tổng công ty ĐTPT Đường cao tốc Việt Nam  năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Tổng công ty ĐTPT Đường cao tốc VN   Ban Tài chính, UBKT CĐN
15h30 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Qũy Xã hội – từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2017 Phòng họp 2C,
Bộ GTVT
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 14h00 Dự Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 Hội trường nhà D, Bộ GTVT   Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng
15h30 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Qũy Xã hội – từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2017 Phòng họp 2C,
Bộ GTVT
   
  8h00 Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ Nhà khách Tổng Liên đoàn   Trưởng ban CSPL
Thứ 5
22/3
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 7h30 Dự Đại hội Công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 Khách sạn Công đoàn Quảng Bá   Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng
13h30 Dự cuộc họp Hội đồng kỷ luật Bộ GTVT Phòng họp 4A, Nhà D,
Bộ GTVT
   
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch 13h30 Duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Tổng công ty BĐAT Hàng hải miền Bắc năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Tổng công ty BĐAT Hàng hải miền Bắc, TP.Hải Phòng   Ban Tài chính, UBKT CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
  8h00 Dự Tọa đàm giữa đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT với đoàn viên, thanh niên ngành GTVT Trung tâm Thương mại dịch vụ quản lý bay Việt Nam   Ban Tuyên giáo
Thứ 6
23/3
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty XDCT Giao thông 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty XDCT Giao thông 1   Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng
8h30 Dự kiến duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam   Ban Tài chính, UBKT CĐN
14h00 Dự kiến làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam về năm nhân sự Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam Cục Hàng không Việt Nam   Ban Tổ chức, UBKT, Văn phòng CĐN
Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch 8h30 Duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam năm 2017 và giao dự toán năm 2018 Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam   Ban Tài chính, UBKT CĐN
14h00 Làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam về năm nhân sự Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam Cục Hàng không Việt Nam   Ban Tổ chức, UBKT, Văn phòng CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Đại hội Công đoàn ngành GTVT tỉnh Hải Dương lần thứ XV Sở GTVT tỉnh Hải Dương    
Thứ 7
24/3
           
Chủ nhật
25/3