LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 29)

Thứ - ngày
 
Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
16/7
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Làm việc với các đồng chí Trưởng ban Công đoàn ngành Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Làm việc với các đồng chí Trưởng ban Công đoàn ngành Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h30 Làm việc với các đồng chí Trưởng ban Công đoàn ngành Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Làm việc với các đồng chí Trưởng ban Công đoàn ngành Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Thứ 3
17/7
 
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Họp Ban Cán sự đảng Bộ GTVT Hội trường Bộ GTVT    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
18/7
 
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I và đón nhận các danh hiệu thi đua (18/7/1968 – 18/7/2018) Trường Cao đẳng GTVT TW I   Ban Tuyên giáo
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 5
19/7
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
  Thứ 6
20/7
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Thăm viếng các nghĩa trang liệt sỹ Nghệ An, Quảng Bình    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Sở GTVT Hà Nội    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Thăm viếng các nghĩa trang liệt sỹ Nghệ An, Quảng Bình    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
21/7
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Thăm viếng các nghĩa trang liệt sỹ Quảng Bình    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam và tập huấn các chuyên đề về tổ chức công đoàn của Công đoàn TCT Tư vấn thiết kế GTVT Nghệ An   UBKT
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Thăm viếng các nghĩa trang liệt sỹ Quảng Bình    
Chủ nhật
22/7