Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017)
Số hiệu văn bản: Số:0 Ngày ban hành: 30/11/-0001
Ký hiệu VB Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký:
Tệp Nội dung
báo cáo tổng kết 2017.docx
Văn Bản Khác